TEB Portföy Yönetimi
KÜÇÜK TASARRUFLAR BÜYÜK BİRİKİMLERİ OLUŞTURUR
Geleceğinize katma değer yaratmayı hedefliyoruz

Duyurular

TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.11.2021 tarih ve E-12233903-305.04-13725 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine DuyuruTEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2021 tarih ve E-12233903-305.04-13306 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru
TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu Kuruluşu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.11.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-12983 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı  Şemsiye Fonu kurulmasına izin verilmiştir. Şemsiye Fon İçtüzüğü 24.11.2021 tarihinde tescil edilmiştir. 

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu İçtüzüğü

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-12359 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy İkinci Fon Sepeti  Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru


TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği - 01.11.2021

TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2021 tarih ve E-12233903-305.04-12023 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Yatırım Fonlarında Stopaj Uygulaması – Güncelleme ( 01.10.2021 )

Yatırım Fonlarında Stopaj Uygulaması – Güncelleme ( 01.10.2021 )

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-15.09.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.09.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-10593 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu'nun kurulmasına izin verilmiştir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu İzahname

TEB Portföy Burgan Bank Para Piyasası Fonu Yatırımcı Bilgi Formu

 

TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10167 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10167 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılım Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

 

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye PiyasasıKurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10167 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.08.2021 tarih ve E-12233903-305.04-10167 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİA.Ş.

TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru 

TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği

YATIRIM FONLARINDA STOPAJ UYGULAMASI GÜNCELLEME - (30.07.2021)

YATIRIM FONLARINDA STOPAJ UYGULAMASI GÜNCELLEME - (30.07.2021)

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Boğaziçi (Serbest) Döviz Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Boğaziçi (Serbest) Döviz Fon İzahname Değişikliği 

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-09.07.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.07.2021 tarih ve 12233903-305.01.01-8369 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu'nun kurulmasına izin verilmiştir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu İzahname

TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği
TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği


TEB Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2021 tarih ve E-12233903-305.04-8151sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Pusula Serbest Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine DuyuruTEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7997 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Para Piyasası Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

 

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-15.06.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve12233903-305.01.01-7102 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu’nun kurulmasına izin verilmiştir.


TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu İzahname

TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu Yatırımcı Bilgi Formu
TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve E-12233903-305.04-7105 sayılı izni ile TEBPortföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6900sayılı izni ile TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon'un, TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.


TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru  

TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-6900 sayılı izni ile TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon'un, TEB Portföy Eurobond (Döviz) Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Boğaziçi Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru  


YATIRIM FONLARINDA STOPAJ UYGULAMASI- GÜNCELLEME

YATIRIM FONLARINDA STOPAJ UYGULAMASI- GÜNCELLEME

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği-31.05.2021

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Makro Serbest Fon İzahname Değişikliği-28.05.2021

TEB Portföy Makro Serbest Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Makro Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6418 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı TEB Portföy Makro Serbest Fon’un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


TEB Portföy Makro Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

SermayePiyasası Kurulu'nun 21.05.2021 tarih ve E-12233903-305.04-6418 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon’un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine DuyuruTEB Portföy Pusula Serbest Fonu İzahname Değişikliği -210521

TEB Portföy Pusula Serbest Fonu İzahname değişikliği ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Pusula Serbest Fonu İzahname değişikliği

TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği-04.05.2021

TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru-29.04.2021

SermayePiyasası Kurulu'nun 28.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5647 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon’un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru-28.04.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2021 tarih ve E-12233903-305.04-5538 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon’a bağlı TEB Portföy PusulaSerbest Fon’un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖYYÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru


TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon'un Tasfiye Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2021 tarih ve E-12233903-305.02-5176 sayılı yazısı ile TEB Portföy TEB Grubu Değişken Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.

Saygılarımızla,TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği- 08.03.2021

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği 

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 25.02.2021

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon İzahname Değişikliği


TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru- 03.02.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-1079 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’nun,  TEB Portföy Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu’na dönüşümüne ilişkin  izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru


 

TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği - 01.02.2021


TEB Portföy Pusula Serbest Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru-20.01.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-470 sayılı izni ile TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon'un, TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

 

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru-20.01.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.01.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-470 sayılı izni ile TEB Portföy PY İkinci Değişken Özel Fon'un, TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine ilişkin izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

 

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 

TEB Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy İkinci Değişken Fon İzahname Değişikliği - 11.01.2021

TEB Portföy İkinci Değişken Fon İzahname değişikliği

TEB Portföy İkinci Değişken Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru-08.01.2021

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-13308 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.

TEB Portföy İkinci Değişken Fon Tasarruf Sahiplerine DuyuruTEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 04.01.2021

TEB Portföy İkinci Serbest(Döviz) Fon İzahname değişikliği

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname değişikliği

TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname değişikliği


TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru-28.12.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2020 tarih ve 12233903-305.04.13026 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru metni ektedir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Pusula Serbest Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-18.12.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.12.2020 tarih ve 12233903-305.01.01-12526 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Birinci Değişken Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Birinci Değişken Fon İzahname

TEB Portföy Birinci Değişken Fon YBF

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-16.12.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.12402 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun kurulmasına izin verilmiştir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi

TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) YBF

TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon Tasfiye Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12666 sayılı yazısı ile TEB Portföy KYF Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.

Saygılarımızla,

TEB Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon'un Tasfiye Duyurusu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.02-12395 sayılı yazısı ile TEB Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon'un tasfiye talebi olumlu karşılanmış olup, tasfiye sürecine başlanmıştır.

Saygılarımızla,

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 10.12.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.12.2020 tarih ve E-12233903-305.04-12423 sayılı izni TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon, TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon ve TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon'un izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.


TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz)  Özel Fon Tasarruf Sahiplerine DuyuruSermaye Piyasası Kurulu'nun Basın Açıklaması – 04.06.2020

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp,Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar,emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kurulumuzca yapılan incelemelerde;

§  Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,

§   Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,

§  Böylelikle, gruplariçerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindekipayları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.

Bu çerçevede;

§  Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,

§ Sosyal medya ve iletişimsistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,

§  Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,

§   Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğü

hususlarının da yatırımcılara bir kez dahahatırlatılmasında fayda görülmektedir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği -261020

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2020 tarih  ve E-12233903-305.04-10168 sayılı izni ile  TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu’nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf Sahiplerine Duyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru


TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-26.06.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.06.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.6281 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Makro Serbest  Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

TEB Portföy Makro Serbest Fon İzahname

TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Değişikliği

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname Tadil Metni-06.05.2020

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon Tadil Metni


COVID-19

Değerli Müşterilerimiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Koronavirus (COVID-19) konulu açıklama ve önerileri göz önünde bulundurarak, çalışanlarımızı evlerinden çalışmaya yönlendirdik.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. olarak tüm teknolojik altyapı ve donanımımızı, sunduğumuz hizmetlerin sürekliliği ve kalitesinde bir kesinti yaşanmayacak şekilde yapılandırmış bulunuyoruz. Bu süre zarfında tüm Müşteri Çözümleri Yöneticilerimize  0212 376 63 00 numaralı  telefondan  ve pys@teb.com.tr  e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-24.03.2020

TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon (TPJ) Tasarruf Sahiplerine Duyuru- 24.03.2020


TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru-17.03.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.03.2020 tarih ve12233903-305.01.01.-E.3122 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Beşinci Serbest Fon’un kurulmasına izin verilmiştir.

TEB Portföy Beşinci Serbest Fon İzahname

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 17.02.2020

TEB Portföy Alarko Grubu Değişken Özel Fon Tadil Metni

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru - 05.02.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2020 tarih ve 12233903-305.01.01.-E.1416 sayılı izni ile TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon  ve TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon'un kurulmasına izin verilmiştir.

 

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. 

TEB Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon İzahname

TEB Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon İzahnameTEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 03.01.2020

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu Tadil Metni

TEB Portföy İkinci Değişken Fon Tadil Metni

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 02.01.2020

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu Tadil Metni

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 19.12.2019

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2019 tarih ve12233903-305.06-E.15744 sayılı izni ile TEB Portföy İkinci Değişken Fon ve TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup,Tasarruf Sahiplerine Duyuru metinleri ekte bilginize sunulmuştur.

TEB PortföyYönetimi A.Ş.

TEB Portföy İkinci Değişken Fon Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 17.12.2019

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarih ve12233903-305.04-E.15588 sayılı izni ile TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun izahname değişikliği onaylanmış olup, Tasarruf SahiplerineDuyuru Metni ekte bilginize sunulmuştur.

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu Tasarruf Sahiplerine Duyuru

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 25.11.2019

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2019 tarih ve12233903-622.02-E.11369 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan TEB Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2019 tarih ve12233903-622.02-E.11369 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan TEB Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon'un Kuruluşuna SPK'nın 15/11/2019-E.14479 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon İzahname

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Değişken Özel Fon Yatırımcı Bilgi Formu

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon'un Kuruluşuna SPK'nın 15/11/2019-E.14479 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

TEB Portföy ING Bank Özel Bankacılık ve Platinum Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Katılımcılara Duyuru İzahname Değişikliği - 25.10.2019

TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Altın Fonu İzahname Değişikliği

TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği 

ING Portföy Para Piyasası Fonu İzahname Değişikliği

ING Portföy İkinci Değişken Fon İzahname Değişikliği

ING Portföy Altın Fonu İzahname Değişikliği 

ING Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname Değişikliği

ING Portföy Birinci Değişken Fon İzahname Değişikliği

ING Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu İzahname Değişikliği
TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon'un Kuruluşuna SPK'nın 11/10/2019-E.12977 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

TEB Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon İzahname

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.Serbest Şemsiye Fon'a bağlı TEB Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon'un Kuruluşuna SPK'nın 11/10/2019-E.12974 sayılı yazısı ile izin verilmiştir.

TEB Portföy TKT Serbest (Döviz) Özel Fon İzahname

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU-24.09.2019

o ING Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı ING Portföy Birinci  Borçlanma Araçları Fonu’nun, TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Borçlanma Araçları Fonu,ING Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’na bağlı ING Portföy Altın Fonu’nun TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Altın Fonu, ING Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı ING Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu’nun (Hisse Senedi Yoğun Fon) TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu’na bağlı TEB Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon),ING Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon’a bağlı ING Portföy Birinci Değişken Fon’un, ING Portföy İkinci Değişken Fon bünyesinde birleştirilmesine ilişkin SPK onaylı duyuru metni,

o ING Portföy İkinci Değişken Fon ünvanının TEB Portföy İkinci Değişken Fon ve ING Portföy Yönetimi A.Ş. Para      Piyasası Şemsiye Fonu’na bağlı  ING Portföy Para Piyasası Fonu’nun ünvanının TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu olarak değiştirilmesi nedeniyle yapılacak izahname değişikliklerine ilişkin SPK onaylı duyuru metni EK’tedir.

Saygılarımızla,

IGL Fon Duyuru Metni

IGD Fon Duyuru Metni

IGH Fon Duyuru Metni

IGA Fon Duyuru Metni

IGT Fon Duyuru Metni

IDY Fon Duyuru Metni

TBT Fon Duyuru Metni

TUA Fon Duyuru Metni

TYH Fon Duyuru MetniTEB PORTFÖY İLE ING PORTFÖY BİRLEŞMESİ HAKKINDA

Sermaye Piyasası Kurulunun 26/07/2019 tarih ve 12233903-106.01.01-E.10099 sayılı izni ile Şirketimizin, ING Portföy Yönetimi A.Ş. ile, ING Portföy Yönetimi A.Ş.’ nin tasfiyesiz infisah yolu ile tüm hak, alacak, borç, yükümlülükleri ve mal varlığının külhalinde TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’ ye devri yolu ile birleşmesine izin verilmiştir. Anılan izin sonrası söz konusu birleşme işlemi 16/08/2019 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil olmuş ve 22/08/2019 tarih ve 9893 sayılıTürkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU